TryggRygg till Falck Healthcare


TryggRyggs nätverk med naprapat-, kiropraktor-, sjukgymnast- och massagebehandlingar ingår numera i Falck Healthcare.

Falck Healthcare hjälper företag och organisationer att bli effektivare och hälsosammare genom att stötta människor till att fungera i arbete.
Vi arbetar med hälsofrågor utifrån ett helhetsperspektiv och erbjuder
hälsofrämjande och rehabiliterande insatser, i syfte att stärka närvaro och skapa en varaktig låg sjukfrånvaro.

VÅRA ÖVRIGA TJÄNSTER INOM ARBETSHÄLSA
- Sjukanmälan Falck
- Rehabstöd
- Personalstöd
- Krisstöd

• Bedömning av arbetsförmåga och funktion
• Hälsoprofiler och hälsoundersökningar
• Alkohol- och drogutredningar
• Stresshantering
• Arbetsmiljökonsultationer
• Stöd vid organisationsförändringar
• Stöd vid konflikthantering på arbetsplatser

• Chefsutbildningar t.ex. konflikthantering,
stress och rehabilitering
• Utbildningar inom hälsa och livsstil
t.ex. rökavvänjning
• Smärtkurs
• Vaccinationer

För mera information, besök oss på www.falckhealthcare.se

Fredag den 19 September 2014  

Inloggning för leverantörer

Användarnamn/E-post:

Lösenord:


Falck Healthcare AB • Huvudkontor: Sveavägen 17, 7 tr • 111 57 Stockholm
Regionkontor: Kaserntorget 5 • 411 18 Göteborg • Tfn: 0771-505080
E-post: fysiskbehandling@falckhealthcare.se